Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Honfoglalás képes leírás - Történelem.tlap.hu
részletek »

Honfoglalás - Történelem.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: tortenelem.tlap.hu » Honfoglalás
Keresés
Találatok száma - 7 db
A honfoglalás

A honfoglalás

Honfoglaláson a magyar népnek Etelközből a Kárpát-medencébe való beköltözését értjük. E kései 'népvándorlás' történelmi jelentősége abban áll, hogy a megváltozott körülmények révén a magyar nép gazdasági és társadalmi fejlődését meggyorsította, és a feudális jellegű államszervezés előfeltételeit megteremtette. A magyar honfoglalás képe a legtöbbek előtt úgy él, ahogy azt 1200 körül Anonymus elképzelte és leírta. Árpád fejedelem vezérei élén, Szkitiából, a vereckei úton bevonul és apró részfejedelmekkel vívott diadalmas csaták után elfoglalja ősének, Attilának örökét. Ez az elbeszélés 300 évvel az események után, 1200 körül készült, Anonymusnak pedig nem állott rendelkezésére szemtanú leírása a honfoglalás menetéről, csupán egy 900 körüli nyugati évkönyvíró, Regino szűkszavú feljegyzéseit ismerte. Oesta Ilungaroruma a műfaj sajátosságaiból következően nem is akart oknyomozó történet lenni, hanem regényes elbeszélés az ősök dicső tetteiről. Anonymus a királyi udvarban forgolódó főuraktól megtudta ugyan, hogy kit tartottak honfoglaló ősüknek, s melyik volt i birtokuk, egy-egy igric pedig még az ő korában is regélt a kalandozó vezérek dicsőségéről, de ezen túlmenően a magyar honfoglalás történetét az 1200 körűl 11 földrajzi, néprajzi és politikai viszonyok visszavetítésével és helynévmagyarázatokból kigondolt epizódokhoz igazodva írta le...

A honfoglalás kori társadalom

A honfoglalás kori társadalom

A honfoglalás kori magyar társadalom törzsi szervezetben élt. A törzsek apajogú nemzetségekből és nagycsaládokból épültek fel. A nép egésze hét törzsre oszlott: Nyék, Megyer, Kürt-Gyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi. A törzsnevek közül csak az első kettő finnugor, a többi ótörök eredetű, de ez nem jelent feltétlenül hasonló etnikai származást is. A hetes tagoltság nem vérségi leszármazás útján keletkezett, hanem mesterséges képződmény volt: a törzsek száma összefüggött a hadrenddel, amelyet a derékhad mellett három-három részből álló jobb- és balszárny alkotott. A mesterséges beosztást bizonyítja, hogy a Kürt és a Gyarmat törzseket tudatosan egyesítették. A hét törzshöz csatlakozott a kabarok három törzse, amelyet szintén egy törzsbe szerveztek, feladatuk valószínűleg a határvédelem volt. Minden törzsnek saját szállásterülete volt, de hogy az egyes törzseké mely területre esett, ma sem tudjuk pontosan...

A kettős honfoglalás elmélete

A kettős honfoglalás elmélete

'Árpád magyarjai a honfoglaláskor itt már magyar népet találtak. Ezek az onogurok (3. avar-hullám -griffes-indás kultúra), akik 670 táján árasztották el hatalmas tömegeikkel a Kárpát-medencét...9. sz. végi bejövetelkor, Árpád vezetésével egy alapvetõen török népesség telepedett le. E két népcsoport összeolvadásából született meg a magyar nép László Gyula elmélete szerint...

Történelem magazin hírek
1956-os online adatbázist mutatott be az OSZK
1956-os online adatbázist mutatott be az... Magyar Október címmel készített az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) szabadon elérhető online adatbázist, amelyen keresztül az 1956-os forradalomról fennmaradt fotókat és mozgóképes anyagokat az események helyszíneihez rendelve térképen böngészhetik az érdeklődők, valamint elérhetik a Szabad Európa Rádió magyar osztályának archív hanganyagait is. A forradalom...
Digitalizálták a szovjet táborokba hurcoltról szóló legnagyobb iratanyagot
Digitalizálták a szovjet táborokba... Digitalizálta a Szovjetunióba hurcolt magyarok legnagyobb egységes iratanyagát, a...
A középkori zarándokok is széthordhatták a leprát Európában
A középkori zarándokok is... A középkori zarándokok is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a lepra Európa-szerte...
Honfoglalás

Honfoglalás

Magyar történelemben honfoglalásnak nevezzük azt a folyamatot melynek során a magyarok a Kárpát-medencét a birtokukba vették. A linkgyűjtemény a honfoglalás eseményeit, előzményeit, a népvándorlást, a kalandozásokat, az őshazát, az államalapítást és a honfoglalás kori leleteket mutatja be. A fentieken kívül a honfoglalással kapcsolatos mondavilág és jelképek is megtalálhatóak az oldalon: csodaszarvas, Hunor és Magor, Lehel kürtje, Turul madár és a vérszerződés.

Honfoglalás - Wikipédia

Honfoglalás - Wikipédia

Általános értelemben honfoglalásnak nevezzük azt a folyamatot, melynek során valamely nép egy kiválasztott területet birtokába vesz, abból a célból, hogy ott új hazát alapítson. Ennek megfelelően a magyar történelemben honfoglalásnak nevezzük azt a folyamatot melynek során a magyarok a Kárpát-medencét a birtokukba vették. A nagy történelmi időtávlat és a viszonylag kevés írásos forrás miatt nehéz pontosan rekonstruálni a honfoglalás menetét és eseményeit. Két jelentősen eltérő fő elmélet létezik. A legelterjedtebb, hagyományos nézet szerint a magyarok egy lépcsőben szállták meg a Kárpát-medencét. A honfoglaló törzsek eszerint 895 táján telepedtek meg a Kárpát-medence alföldi területein. Ekkoriban Szvatopluk morva fejedelem fiainak birodalma már széthullóban volt, ami megkönnyítette a dolgukat. 902-re a Kárpát-medence egész területét irányításuk alá vonták, bár az állataik miatt főként az Alföld, Mezőföld, Kisalföld, Csallóköz és Szerémség területein telepedtek le, ahol megfelelő minőségű legelők álltak rendelkezésre. E nézet szerint az itt lakó, főleg avar és szláv eredetű népek nem éltek túl sűrűn a vidéken és pár emberöltő alatt beolvadtak az új jövevények törzseibe. Ha földművelésben nem is, állattartásban valószínűleg volt mit tanulniuk a magyaroktól, akik ridegtartással, téli takarmányozás nélkül nevelték állataikat. A másik jelentős elmélet László Gyula nevéhez fűződik...

Honfoglalás 896

Honfoglalás 896

A Ny-i finnugor országok rövid története tükröt tarthat a K-iek elé, hol tartanának, ha nem lett volna a folyamatos orosz uralom és mivé válhatnak most, hogy Moszkva súlyos szorítása legalább részben enyhül. A Ny-i finnugorok közé tartoznak a magyarok, a finnek, az észtek és a lappok (számik). Egy neves lengyel történész írja: 'A magyarok az egyetlen olyan ázsiai származású behatolók, akiket faji eredetük ellenére befogadott az európai közösség, melyeknek történelmi szereplése sokkal korábban megindult' A magyarság a nemzeti tudatára ébredésekor, mint minden polgári nemzet, lázassan kereste saját gyökereit, távoli múltját. Hogy honnan jöttünk? Azt biztosan tudhatjuk, hogy a hosszú vándorlásunk útjátés állomásait az Ázsia határát képező Ural hegységtől a Kárpátok öveztetájakig reprodukálni lehetett. Valószínűleg megfordultak őseink az Azovi-tenger, az ingoványos Maeotis vidékén, de ami biztos az a Don és Dnyeper ill. a Dnyeper és az Al-Duna közötti Levédiában és Etelközben. Vándorlásaink közben sok néppel találkoztunk, hadakoztunk és keveredtünk. Éltünk a Kazár Bir. keretei között, török népek fennhatósága alatt. Tanultunk egymástól állattenyésztést, földművelést, művészetet, hadászatot és nyelvet. Mindenkitől kaptunk valamit és mi is több népnek adtunk a kultúránkból és tudásunkból.Ennek is keressük nyomait, amikor eredetünket kutatjuk...

Hunor és Magyar

Hunor és Magyar

Az Árpádházi fejedelmek és Királyok udvaraiban az írástudók, a táltosok mindennapos ismereteiben napi témának számított, Nimród két iker fiának, a története. Ez a későbbiekben több helyütt megénekelt, rege a csodaszarvasról mondában elevenedett meg. A régiek ezt tényként fogadták, mert ismerték ékes (ékírásos) eredetét, de ezek a kő, és agyagtáblákba rejtőző jelek a kereszténység felvétele után eretnek bizonyítékok voltak. Az egyház minden erejét bevetve kereste, kutatta, és megsemmisítette. Így az írásos emlékek csak morzsáiban, a nép nyelvén a magyar nyelvben, és regéinkben-mondáinkban maradhatott fenn. Itt-ott előfordul pár külföldi történetíró, aki foglalkozik a HUN és Magyar nép Attila korát megelőző történetével. Manapság már több kézzelfogható lelet is bizonyítja, de ezeket a mai magyar történészek, akik a politikától, és újabban a külföldi tőkétől függnek, igyekeznek figyelmen kívül hagyni. Szerencsére már egyre több, politikától mentes, igazi magyar, vagy magát annak valló, kutató vállalja fel a Hun és a Magyar nép diadalíves történelmét. Igen diadalíves, ez a történelem, a Hun és Magyar, több világbirodalmat megért, és vezetett, mid amennyit az Indoeurópai népek, beleértve a Római birodalmakat is együttesen magukénak mondhatnak...

Tuti menü