Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Államalapítás képes leírás - Történelem.tlap.hu
részletek »

Államalapítás - Történelem.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: tortenelem.tlap.hu » Államalapítás
Keresés
Találatok száma - 4 db
Államalapítás tétel

Államalapítás tétel

A magyar állam létrehozása nem egy ember nevéhez kötődik. A munkát Géza kezdte meg, de csak fia István tudta befejezni. Előzmények, az államalapítás oka: Európában erős államok alakultak ki, így egy törzsi keretek közt élő népet nem lenne legyőzniük. Szintén az erős államok miatt már nem lehet kalandozó hadjáratokból megélni. Az államalapítás menete: - Törzsek egyesítése (az emiatt törvényszerűen kialakuló polgárháborúk lecsillapítása) - A kereszténység felvétele - Államszervezet kiépítése - Külkapcsolatok kiépítése...

Géza fejedelem és Szent István államszervező tevékenysége

Géza fejedelem és Szent István államszervező tevékenysége

A magyar nép hosszú vándorlás után érkezett a Kárpát-medencébe 895- 896 telén, Árpád fejedelem vezetésével. 907-ben a Pozsonynál vívott csatában megverték Gyermek Lajos német király seregét, amivel bebiztosították a terület birtoklását. A 907 és 970 közötti időszak meghatározó eseményei a zsákmányszerző hadjáratok voltak. A zsákmányszerzésre azért volt szükség, hogy az előkelők képesek legyenek eltartani fegyveres kíséretüket, de a fegyveres szabadok is növelhették így vagyonukat. A magyarok 902 és 970 között 43 hadjáratot vezettek német, itáliai és balkáni területek felé. Megkönnyítette a hadjáratok sikerét a német területeken dúló anarchia, valamint az európai népek számara szokatlan sztyeppei harcmodor is. A pusztítás mellett a vállalkozásoknak volt egy Németországra nézve pozitív következménye is, nevezetesen az, hogy meggyorsította a központi hatalom megerősödését. A szász dinasztia uralkodói letörték a lázadó hercegek megmozdulásait, majd sikeresen vették föl a harcot a magyarokkal szemben. Madarász Henrik 933-ban Merseburgnál, fia I. Ottó 955-ben Augsburgnál súlyos vereséget mért a magyarokra, amelyek nyomán lehetetlenné váltak a nyugati irányú 'kalandozások.' A 970-ben Arkadiopolisznál elszenvedett vereség lezárta a keleti akciók lehetőségét is...

Koppány és sorsa

Koppány és sorsa

Koppány Árpád leszármazottja, aki Tar Zerindnek a fia volt. Tar Zerind Árpád dédunokája. Mivel az Árpádházban, Árpádtól eredően az öröklés az ősi magyar jog szerint történt, ezért e szerint a jog szerint Koppány jogos utódja volt Gézának. Ugyan Géza megeskedte Koppányt, hogy lemond erről a jogáról, amennyiben István az Ősi magyar törvényeket követi. De István letért erről az útról, szakított a magyarok szokásaival és törvényeivel, és ezért következhetett be, már jogosan Koppány hatalmi követelése. Koppány látszatra a Görögkeleti vallást vette fel, István ezt tudta. Egy esetleges Koppány győzelem esetén valószínű a magyarság visszatér az ókeresztény hitre. Géza halála után a Rómától átvett, és mai napig is meghatározó fogalomként használatos, szóhasználat szerint, a Senioratus elve alapján jogosan követelte magának Géza feleségét, és vele együtt a trónt. Ezzel szemben István, az újonnan bevezetett, az addigi magyar jogrendtől eltérő, a sztyeppei szokásoktól idegen, a Primogenitura elve alapján, Koppány fejével a magyarok jogrendje szerint törvénytelenül szerezte meg magának a hatalmat. A hatalom birtokosaként apja akaratával szemben, a magyar jogrendet meghazudtolva, megváltoztatva törvényesítette cselekedeteit. Ez olyan mint amikor a magyar parasztot arra kényszerítették, hogy egy közösségbe a termelőszövetkezetbe önként dalolva vigye be minden vagyonát, és mondjon le róla...

Történelem magazin hírek
1956-os online adatbázist mutatott be az OSZK
1956-os online adatbázist mutatott be az... Magyar Október címmel készített az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) szabadon elérhető online adatbázist, amelyen keresztül az 1956-os forradalomról fennmaradt fotókat és mozgóképes anyagokat az események helyszíneihez rendelve térképen böngészhetik az érdeklődők, valamint elérhetik a Szabad Európa Rádió magyar osztályának archív hanganyagait is. A forradalom...
Digitalizálták a szovjet táborokba hurcoltról szóló legnagyobb iratanyagot
Digitalizálták a szovjet táborokba... Digitalizálta a Szovjetunióba hurcolt magyarok legnagyobb egységes iratanyagát, a...
A középkori zarándokok is széthordhatták a leprát Európában
A középkori zarándokok is... A középkori zarándokok is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a lepra Európa-szerte...
Szent István Szent István király intelmei...

Szent István Szent István király intelmei...

Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára, tudniillik királyságokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságokat, főpapságokat s más méltóságokat, részben isteni parancsok és rendeletek, részben világiak, valamint a nemesek meg az élemedett korúak tanácsai és javaslatai kormányozzák, védik, osztják fel és egyesítik, s mivel bizonyosan tudom, hogy minden renden valók a föld bármely részén, bármilyen méltóságot viseljenek, nemcsak kíséretüknek, híveiknek, szolgáiknak parancsolnak, tanácsolnak, javasolnak, hanem fiaiknak is, úgy hát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind a magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz. Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván eszedbe vésd apád parancsait, az isteni bölcsesség intelme szerint, mely Salamon szájából szól...

Tuti menü